in english suomeksi svenska norsk korean français español japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Fer una cançó

Afegeix aleatorització

Genial! Heu aconseguit que la cançó vaja bé amb un ritme estable i un baix connectat a la melodia. Ara en farem una de grossa i desfermarem el veritable potencial de Sonic Pi. Anem a afegir alguns elements generatius a la pista i així aconseguir que l’ordinador compose per nosaltres.

Tirar un dau i transportar la melodia

Transportar significar moure la tonalitat cap amunt o cap avall. Podem transportar aleatòriament la melodia de tant en tant i després afegir algun condiment a la pista. Pots tirar un dau per decidir quan canviar el to de la melodia. Un exemple:

live_loop :melodia do
 if one_in(6)
  use_transpose 2
 else
  use_transpose 0
 end
 play_pattern_timed [:c4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4], [0.25, 0.25, 0.25, 1.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25], attack: 0, release: 0.2
end

Crea una pista aleatòria de baix “acid”

Anem a fer quelcom interessant per al bucle dels baixos. .choose és un mètode pràctic que aleatòriament escull un element d’una llista. Com aquesta:

play [:c, :e, :g].choose

[:c, :e, :g] són una llista de notes (en aquest cas les notes de l’acord de Do major). .choose tria una d’aquestes notes a l’atzar. En lloc de notes pots escriure qualsevol cosa a la llista. Com temps de silenci per exemple:

loop do
 use_octave [0, 1].choose
 play [:c, :e, :g].choose
 sleep [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
end

No has ni de recordar quines notes formen un determinat acord. Sonic Pi pot fer això per vosaltres. En lloc d’escriure [:c, :e, :g], simplement escriviu (chord :C, :major). Això crea una llista automàtica amb les notes correctes. Per exemple:

loop do
 play chord(:c, :major).choose
 sleep [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
end

Feu servir aquesta “truc de màgia” per crear una pista de baix tipus bubbling (bombolles). Guardeu el vostre treball i copieu el bucle :bass en curs en un altre buffer, per si voleu tornar-hi. Després feu lloc per a la nova pista de baix i elimineu el contingut del bucle. Anem a fer servir el sintetitzador clàssic :tb303 i tocarem notes de semicorxera de l’acord de Do major:

live_loop :bass do
 use_synth :tb303
 play chord(:C2, :major).choose
 sleep 0.25
end

Oh! No acaba d’estar bé. Afegiu el paràmetre release: 0.125 al final de la comanda play, així:

live_loop :basso do
 use_synth :tb303
 play chord(:C2, :major).choose, release: 0.125
 sleep 0.25
end

Així està millor, però encara es pot polir una mica més. Fins ara heu fet servir els paràmetres attack: i release: per la comanda play. Depenent del sintetitzador que estigueu usant, hi ha un molts més paràmetres per utilitzar.

Per exemple el sintetitzador tb303 té 45 opcions diferents de retoc. Anem a fer servir el paràmetre anomenat cutoff per als baixos. Cutoff elimina totes les freqüències per sobre de la freqüència de cutoff. Podeu fer servir valors entre 0-130.

Però no faceu servir només un determinat valor de cutoff, podem tenir un valor aleatori! Amb rrand(min, max) podeu generar nombres aleatoris en un rang donat. Proveu-ho:

live_loop :bass do
 use_synth :tb303
 play chord(:C2, :major).choose, release: 0.125, cutoff: rrand(60, 110)
 sleep 0.25
end

Molt bé! Recordeu investigar i provar coses diferents. Com a repàs, ací tenim un exemple sobre el que heu aconseguit fer fins ara:

use_bpm 120

live_loop :drums do
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
end

live_loop :hihat do
 sample :drum_cymbal_closed
 sleep 0.25
 sample :drum_cymbal_pedal
 sleep 1
end

live_loop :bass do
 use_synth :tb303
 play chord(:C2, :major).choose, release: 0.125, cutoff: rrand(60, 110)
 sleep 0.25
end


live_loop :melodia do
 if one_in(6)
  use_transpose 2
 else
  use_transpose 0
 end
 play_pattern_timed [:c4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4], [0.25, 0.25, 0.25, 1.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25], attack: 0, release: 0.2
end