in english suomeksi svenska norsk korean français español japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Modifica els sons

Opcions

Fins ara heu utilitzat les opcions attack, release i cutoff després de l’ordre play. Les opcions (abreujades opts en anglés) són controls que passen a reproduir-se, les quals modifiquen i controlen aspectes del so que s’escolta. Cada sintetitzador té el seu propi conjunt d’opcions per ajustar de forma precisa el seu so. No obstant això, hi ha un conjunt d’opcions compartides per molts sons. Ara coneixereu algunes opcions més per afegir més expressió als sons.

També podeu utilitzar algunes de les opcions amb les mostres de so!

amp:

L’amplitud és el volum d’un so. 0 es silenci (no escoltareu res), 1 és el volum normal. Podeu pujar l’amplitud a 2, 10 o 100. No obstant això, aquest fet fa sovint el so tèrbol i estrany. Del que es tracta, doncs, és d’utilitzar amplituds baixes, per exemple en el rang de 0 a 0.5 per evitar compressió.

play :c2, amp: 0.5
sleep 1
sample :bd_ada, amp: 0.8

pan:

Pan controla el panning (panoramització) d’un so en estèreo. -1 vol dir que ho sentireu en l’altaveu esquerre, 1 significa que el sentireu en l’altaveu dret i 0 és centre. Podeu fer servir qualsevol valor entre -1 i 1. Podeu provar un valor aleatori de panning per a algunes textures dels hi-hats.

play :c2, amp: 0.5, pan: -1 #altaveu esquerre
play :c2, amp: 0.5, pan: 0 #centre
play :c2, amp: 0.5, pan: 1 #altaveu dret
live_loop :hihat do
 sample :drum_cymbal_closed, pan: rrand(-0.7, 0.7)
 sleep 0.25
 sample :drum_cymbal_pedal, pan: rrand(-0.7, 0.7)
 sleep 1
end

cutoff:

Suprimeix freqüències majors a un valor donat. Usa valors entre 0-130.

play :c2, cutoff: 80
sample :drum_cymbal_open, cutoff: 60

attack: i release:

Temps en pulsacions per a l’atac i l’extinció del so.

play :c2, attack: 1, release: 1 # la nota té dues pulsacions de duració

use_synth_defaults i use_sample_defaults

Si no voleu configurar les opts per cada play o mostra de so dels vostres bucles, podeu fer servir use_synth_defaults i use_sample_defaults per configurar les opts per a tots els plays i mostres posteriors al bucle:

live_loop :melody do
 use_synth :mod_fm
 use_synth_defaults attack: 0.25, release: 0.5, pan: rrand(-0.5, 0.5), cutoff: 50
 play 72
 sleep 0.25
 play 76
 sleep 0.25
 play 76
 sleep 0.25
end

Bonus: beat_stretch: i rate:

Açò és massa guai per saltar-nos-ho. Proveu-ho:

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen
 sleep 2
end 

Hi ha un buit molest al final. La mostra és de 1.753310657596372 pulsacions de durada, no massa pràctic quan vols reproduir-la amb totes les altres coses que estem fent servir. Per sort podeu utilitzar beat_stretch: 2 per estirar o encongir la mostra per tal de fer-la durar exactament 2 pulsacions.

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen, beat_stretch:2
 sleep 2
end

Bé! Ara l’opció rate. Rate controla la velocitat a la que es toca una mostra. 1 és en la seva velocitat original, 0.5 és a meitat de velocitat i 2 és al doble de velocitat. El to de la mostra també canvia a més alt o més baix quan canvies rate. I (redoblament de tambors…) pots tenir fins i tot valors negatius! Els valors negatius toquen les mostres cap enrere. Proveu tocant aquest bucle i canviant els seus valors de rate i speed:

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen, beat_stretch:2, rate: -1
 sleep 2
end