in english suomeksi svenska norsk korean français español japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Tonalitats, acords i escales

Tonalitats, acords i escales

A voltes compondre una melodia amb Sonic Pi pot ser enutjós, sobretot si no sabeu immediatament com sonen els sons 62 o :c3. Si voleu, podeu seleccionar una escala des de la pestanya del menú per a veure quines tecles podrien sonar bé amb una tonalitat concreta.

Select scale:
Range [C3-B5]
(Feu servir les fletxes esquerra/dreta del teclat per ajustar el registre del piano)

Sintetitzador d'Àudio creat per Keith William Horwood

Quins acords i notes tocar?

Naturalment podeu tocar qualsevol de les notes i acords que desitgeu. No existeix allò correcte o erroni. La música no té per què sonar harmònica, i una mica de dissonància o soroll pot formar part de les pistes tant com vulga l’artista. No obstant això, hi ha algunes normes que podeu provar si voleu.

Si la vostra composició està en una tonalitat concreta, per exemple en Do major, teniu certs acords que probablement sonaran bé amb la pista. Ací hi ha una taula amb alguns acords guais que haurien de sonar bastant bé entre ells. Si voleu podeu trobar més progressions d’acords interessants ací: lotusmusic.com/chord-progression-map.html

Progressions d’acords comuns en major I - IV - V I - VI - IV - V II - V - I
Tecla major I II III IV V VI
C chord(:C, :major7) chord(:D, :minor7) chord(:E, :minor7) chord(:F, :major7) chord(:G, "7") chord(:A, :minor7)
Db chord(:Db, :major7) chord(:Eb, :minor7) chord(:F, :minor7) chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, "7") chord(:Bb, :minor7)
D chord(:D, :major7) chord(:E, :minor7) chord(:Gb, :minor7) chord(:G, :major7) chord(:A, "7") chord(:B, :minor7)
Eb chord(:Eb, :major7) chord(:F, :minor7) chord(:G, :minor7) chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, "7") chord(:C, :minor7)
E chord(:E, :major7) chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, :minor7) chord(:A, :major7) chord(:B, "7") chord(:Db, :minor7)
F chord(:F, :major7) chord(:G, :minor7) chord(:A, :minor7) chord(:Bb, :major7) chord(:C, "7") chord(:D, :minor7)
Gb chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, :minor7) chord(:Cb, :major7) chord(:Db, "7") chord(:Eb, :minor7)
G chord(:G, :major7) chord(:A, :minor7) chord(:B, :minor7) chord(:C, :major7) chord(:D, "7") chord(:E, :minor7)
Ab chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, :minor7) chord(:C, :minor7) chord(:Db, :major7) chord(:Eb, "7") chord(:F, :minor7)
A chord(:A, :major7) chord(:B, :minor7) chord(:Db, :minor7) chord(:D, :major7) chord(:E, "7") chord(:Gb, :minor7)
Bb chord(:Bb, :major7) chord(:C, :minor7) chord(:D, :minor7) chord(:Eb, :major7) chord(:F, "7") chord(:G, :minor7)
B chord(:B, :major7) chord(:Db, :minor7) chord(:Eb, :minor7) chord(:E, :major7) chord(:Gb, "7") chord(:Ab, :minor7)
Progressions d’acords comunes en menor natural I - VI - VII I - IV - VII I - IV - V I - VI - III - VII II - V - I
Tecla menor I II III IV V VI VII
Cm chord(:C, :minor7) chord(:D, "m7-5") chord(:Eb, :major7) chord(:F, :minor7) chord(:G, :minor7) chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, "7")
Ddm chord(:Dd, :minor7) chord(:Eb, "m7-5") chord(:E, :major7) chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, :minor7) chord(:A, :major7) chord(:B, "7")
Dm chord(:D, :minor7) chord(:E, "m7-5") chord(:F, :major7) chord(:G, :minor7) chord(:A, :minor7) chord(:Bb, :major7) chord(:C, "7")
Ebm chord(:Eb, :minor7) chord(:F, "m7-5") chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, :minor7) chord(:B, :major7) chord(:Db, "7")
Em chord(:E, :minor7) chord(:Gb, "m7-5") chord(:G, :major7) chord(:A, :minor7) chord(:B, :minor7) chord(:C, :major7) chord(:D, "7")
Fm chord(:F, :minor7) chord(:G, "m7-5") chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, :minor7) chord(:C, :minor7) chord(:Db, :major7) chord(:Eb, "7")
Gbm chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, "m7-5") chord(:A, :major7) chord(:B, :minor7) chord(:Db, :minor7) chord(:D, :major7) chord(:E, "7")
Gm chord(:G, :minor7) chord(:A, "m7-5") chord(:Bb, :major7) chord(:C, :minor7) chord(:D, :minor7) chord(:Eb, :major7) chord(:F, "7")
Abm chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, "m7-5") chord(:B, :major7) chord(:Db, :minor7) chord(:Eb, :minor7) chord(:E, :major7) chord(:Gb, "7")
Am chord(:A, :minor7) chord(:B, "m7-5") chord(:C, :major7) chord(:D, :minor7) chord(:E, :minor7) chord(:F, :major7) chord(:G, "7")
Bbm chord(:Bb, :minor7) chord(:C, "m7-5") chord(:Db, :major7) chord(:Eb, :minor7) chord(:F, :minor7) chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, "7")
Bm chord(:B, :minor7) chord(:Db, "m7-5") chord(:D, :major7) chord(:E, :minor7) chord(:Gb, :minor7) chord(:G, :major7) chord(:A, "7")