in english  suomeksi svenska korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Lag en sang

Basspor

Legg til en ny live_loop for bassen. Komponener en stødig og enkel bass. Hvis det hjelper kan du bruke piano i browseren for å finne toner som du liker. Her er et eksempel:

live_loop :bass do
 play :c2
 sleep 0.25
 play :c2
 sleep 2
 play :e2
 sleep 0.75
 play :f2
 sleep 1
end

Endre synthen

Det er på tide å gjøre sangen mer interessant. Vi kan oppnå dette ved å endre på synthesizer lydene den bruker. Som standard bruker Sonic PI en synth som heter beep. Prøv å bruke en annen synth, du må legge til koden use_synth :navn_på_synthen_du_vil_bruke over sekvensen av kode der du vil bruke den.

I dette eksempelet er fm navnet på synthen vi bruker:

live_loop :bass do
 use_synth :fm
 play :c2
 sleep 0.25
 play :c2
 sleep 2
 play :e2
 sleep 0.75
 play :f2
 sleep 1
end

Det er mange kule synther som følger med Sonic Pi. For å finne navnet på dem kan du tryke på hjelp-ikonet på toppen av skjermen sånn at hjelpevinduet dukker opp. Så kan du velge Synths fra venstresiden i hjelpevinduet. Trykk på navnet på en synth for å få mer informasjon om hvordan du kan bruke den.

Endre lengden på en tone

Innimellom ønsker man kanskje å få en lyd til å spille lenger eller i et annet tempo. Dette kan man få til ved å endre på parametere i koden du bruker. attack ogrelease styrer volumet av en tone over tid:

Å bruke attack og release ser ut som i eksempelet under. Nå vil tonen være 4 takter lang.

play 60, attack: 1, release: 3

du kan lage korte, stakkato noter ved å sette attack til 0 og release til en veldig kort verdi:

play :c4, attack: 0, release: 0.2

Utforsk forskjellige synther og notelengder og lag et tøft basspor.

Nå høres sangen ut kanskje noe som det her:

use_bpm 100

live_loop :trommer do
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
end

live_loop :hihat do
 sample :drum_cymbal_closed
 sleep 0.25
 sample :drum_cymbal_pedal
 sleep 1
end

live_loop :bass do
 use_synth :fm
 play :c2, attack: 0, release: 0.25
 sleep 0.25
 play :c2, attack: 0, release: 0.3
 sleep 2
 play :e2
 sleep 0.75
 play :f2
 sleep 1
end