in english  suomeksi svenska korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Lag en sang

Legg til tilfeldigheter

Strålende! Nå har du en sang med en fin rytme og bass og med melodien over. Nå skal vi gjøre noe skikkelig tøft og demonstrere Sonic Pis virkelige potensial. La oss legge til noe generert musikk til sangen og programmere datamaskinen til å komponere musikk for oss!

Kast en terning og transponer melodien

Å transponere betyr å endre tonearten. Vi kan legge til litt tilfeldig transponering til en melodi innimellom for å krydre sangen litt. Du kan kaste en terning for å bestemme når vi skal endre melodiens tonehøyde. Her er ett eksempel:

live_loop :melodi do
 if one_in(6)
  use_transpose 2
 else
  use_transpose 0
 end
 play_pattern_timed [:c4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4], [0.25, 0.25, 0.25, 1.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25], attack: 0, release: 0.2
end

Å lage et tilfeldig acid bass spor

La oss gjøre noe spennende med bassløkken. .choose er en nyttig metode som velger et tilfeldig element fra en liste. Det ser sånn ut:

play [:c, :e, :g].choose

[:c, :e, :g] er en liste av noter (i dette eksempelet er det notene i C-dur akkorden). .choose velger ut en av disse notene tilfeldig. Istedenfor noter kn du ha hva du vil i listen, for eksempel verdier for sleep:

loop do
 use_octave [0, 1].choose
 play [:c, :e, :g].choose
 sleep [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
end

Du trenger ikke engang å huske hvilke noter som er i hvilke akkorder. Sonic Pi kan fikse det for deg. Istedenfor å skrive [:c, :e, :g] kan du bare skrive (chord :C, :major). Det lager en list av noter for deg automatisk. For eksempel:

loop do
 play (chord :c, :major).choose
 sleep [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
end

La oss bruke trolldommen vi nettopp lærte for å lage et boblende basspor. Lagre arbeidet ditt og kopier :bass løkken til et annet mellomlager (buffer) i tilfelle du vil bruke det siden. Slett det som er inni løkken så vi får plass til noe nyt. La oss bruke den klassiske :tb303 synthen og spille tilfeldige noter fra C-dur akkorden:

live_loop :bass do
 use_synth :tb303
 play (chord :C2, :major).choose
 sleep 0.25
end

Ough! Ikke akkurat sånn… Legg til , release: 0.125 parameteren etter play kommandoen, som dette:

live_loop :bass do
 use_synth :tb303
 play (chord :C2, :major).choose, release: 0.125
 sleep 0.25
end

Det høres bedre ut, men vi må pusse litt mer på det. Så langt har vi brukt attack: og release: parametere for play kommandoen. Avhengig av synthen du bruker så er det mange andre parametere man kan bruke. For eksempel har tb303 synthen 45 forskjellige muligheter å skru på. La oss bruke en parameter for en play kommando som heter cutoff på bassen. Cutoff fjerner alle frekvenser over cutoff frekvenser, altså den lyse/høye biten av tonen. Du kan bruke verdier mellom 0-130.

Men hvorfor bruke en fast cutoff verdi når vi kan ha en tilfeldig verdi? Med rrand(min, max) kan du velge tilfeldige tall i et bestemt intervall. Prøv det:

live_loop :bass do
 use_synth :tb303
 play (chord :C2, :major).choose, release: 0.125, cutoff: rrand(60, 110)
 sleep 0.25
end

Strrrrrålende! Husk å utforske og prøve forskjellige ting. Som en oppsummering, her er et eksempel på hva du kan lage basert på det vi har lært så langt:

use_bpm 120

live_loop :trommer do
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
end

live_loop :hihat do
 sample :drum_cymbal_closed
 sleep 0.25
 sample :drum_cymbal_pedal
 sleep 1
end

live_loop :bass do
 use_synth :tb303
 play (chord :C2, :major).choose, release: 0.125, cutoff: rrand(60, 110)
 sleep 0.25
end


live_loop :melodi do
 if one_in(6)
  use_transpose 2
 else
  use_transpose 0
 end
 play_pattern_timed [:c4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4], [0.25, 0.25, 0.25, 1.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25], attack: 0, release: 0.2
end