in english  suomeksi svenska korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Avanserte tema 1

Samplesplitting

La oss ta et steg tilbake og se på sampler igjen. Se på videoen under for å forstå hvordan sampler oppfører seg når man spiller dem.

Videoen viser en avspilling av :loop_amen med følgende kode:

sample :loop_amen

La oss lage en live-løkke som spiller denne rytmen for oss. Husker du justeringsmuligheten beat_stretch for sample kommandoen som endrer samplet slik at det treffer den ønskede lengden målt i takter? Vi snakket litt om det i kapittelet “Juster lydene”. Nå skal vi bruke det for å strekke samplet loop_amen til 4 takter og gjenta det:

use_bpm 145

live_loop :drumloop do
 sample :loop_amen, beat_stretch: 4
 sleep 4
end

Deretter skal vi ta en titt på hvordan du kan spille deler av Amen løkken i forskjellig rekkefølge. Med sample kommandoen kan du sette forskjellige start og sluttpunkter for avspilling med å bruke parameterne start og finish. Begge parameterne tar verdier mellom 0 og 1 for start og sluttpunktene i sampleavspillingen. For eksempel: 0 er begynnelsen av samplet, , 0.5 er midtpunktet i samplet og 1 er sluttpunktet i samplet. La oss prøve det med det følgende eksempelet:

use_bpm 145

live_loop :trommeløkke do
 sample :loop_amen, beat_stretch: 4, start: 0, finish: 0.125
 sleep 0.5
 sample :loop_amen, beat_stretch: 4, start: 0, finish: 0.125
 sleep 0.5
 sample :loop_amen, beat_stretch: 4, start: 0.5, finish: 0.75
 sleep 1
 sample :loop_amen, beat_stretch: 4, start: 0.25, finish: 0.5
 sleep 1
 sample :loop_amen, beat_stretch: 4, start: 0.75, finish: 0.875
 sleep 0.5
 sample :loop_amen, beat_stretch: 4, start: 0.25, finish: 0.375
 sleep 0.5
end

Videoen (laget ved hjelp av Simpler) Videoen under (laget ved hjelp av Simpler i Ableton Live) visualiserer deler av løkken loop_amen samplet som blir spilt i hver gjennomkjøring av live_loop:

Er det ikke morsomt å spille forskjellige deler av et sample i forskjellig rekkefølge? Forsøk å eksperimentere med kommandoen sample. For eksempel kan du legge til justeringsmuligheten rate: -1 på en avspillingene av loop_amen sånn at den spiller baklengs.

Et sample kan bli formet til omtrent hva som helst når du begynner å eksperimentere med justeringsmulighetene (som rate, pan, amp, attack, release, start og finish). Det følgende eksempelet bruker disse justeringsmuligheten med tilfeldige verdier for å spille forskjellige korte utklipp fra de to samplene:

use_bpm 180

with_fx :reverb, mix: 0.2, room: 1 do
 live_loop :grain1 do
  s = rrand(0, 0.7)
  t = rrand(0.03, 0.3)
  e = s + t
  a = rrand(0.5, 1.0)
  sample :guit_e_fifths, rate: -1.5, start: s, finish: e, attack: t/6.0, sustain: t/2.0, pan: rrand(-0.5, 0.5)
  sleep t
 end

 live_loop :grain2 do
  s = rrand(0, 0.7)
  t = rrand(0.03, 0.2)
  e = s + t
  a = rrand(0.5, 1.0)
  sample :guit_em9, rate: 1.5, start: s, finish: e, attack: t/6.0, sustain: t/2.0, pan: rrand(-0.5, 0.5)
  sleep t
 end
end

Denne teknikken blir brukt i granulære samplere og synthesizere.