in english  suomeksi svenska korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Nøkler, akkorder og skalaer

Nøkler, akkorder og skalaer

Noen ganger kan det være vanskelig å lage en melodi med Sonic Pi hvis du ikke vet hvordan 62 eller :c3 høres ut. For å hjelpe til med det har vi et keyboard der du kan prøve ut ideene dine. Hvis du vil kan du velge en skala fra menyen for å se hva som kan høres bra ut.

Select scale:
Range [C3-B5]
(bruk venstre/høyre pilene for å justere)

Audio Synthesizer, laget av Keith William Horwood

Hvilke akkorder og noter skal jeg spille?

Selvfølgelig kan du spille vilke noter og akkorder du vil. Det finnes ikke nor riktig eller galt. Musikk trenger ikke å være harmonisk, og noe dissonans og støy hører til et spor akkurat så mye som artisten vil at det skal høre til. Likevel finnes det noen regler du kan prøve hvis du har lyst.

Hvis komposisjonen din er i en gitt nøkkel, la oss si C dur for eksempel, er det noen akkorder som sannsynligvis høres bra ut. Her er en tabell med noen akkorder som burde høres bra ut sammen. Hvis du vil kan se på akkordprogresjoner her: lotusmusic.com/chord-progression-map.html

Vanlige akkordprogresjoner i dur I - IV - V I - VI - IV - V II - V - I
Toneart I II III IV V VI
C chord(:C, :major7) chord(:D, :minor7) chord(:E, :minor7) chord(:F, :major7) chord(:G, "7") chord(:A, :minor7)
Db chord(:Db, :major7) chord(:Eb, :minor7) chord(:F, :minor7) chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, "7") chord(:Bb, :minor7)
D chord(:D, :major7) chord(:E, :minor7) chord(:Gb, :minor7) chord(:G, :major7) chord(:A, "7") chord(:B, :minor7)
Eb chord(:Eb, :major7) chord(:F, :minor7) chord(:G, :minor7) chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, "7") chord(:C, :minor7)
E chord(:E, :major7) chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, :minor7) chord(:A, :major7) chord(:B, "7") chord(:Db, :minor7)
F chord(:F, :major7) chord(:G, :minor7) chord(:A, :minor7) chord(:Bb, :major7) chord(:C, "7") chord(:D, :minor7)
Gb chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, :minor7) chord(:Cb, :major7) chord(:Db, "7") chord(:Eb, :minor7)
G chord(:G, :major7) chord(:A, :minor7) chord(:B, :minor7) chord(:C, :major7) chord(:D, "7") chord(:E, :minor7)
Ab chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, :minor7) chord(:C, :minor7) chord(:Db, :major7) chord(:Eb, "7") chord(:F, :minor7)
A chord(:A, :major7) chord(:B, :minor7) chord(:Db, :minor7) chord(:D, :major7) chord(:E, "7") chord(:Gb, :minor7)
Bb chord(:Bb, :major7) chord(:C, :minor7) chord(:D, :minor7) chord(:Eb, :major7) chord(:F, "7") chord(:G, :minor7)
B chord(:B, :major7) chord(:Db, :minor7) chord(:Eb, :minor7) chord(:E, :major7) chord(:Gb, "7") chord(:Ab, :minor7)
Vanlige akkordprogresjoner i moll I - VI - VII I - IV - VII I - IV - V I - VI - III - VII II - V - I
Toneart   I II III IV V VI VII
Cm chord(:C, :minor7) chord(:D, "m7-5") chord(:Eb, :major7) chord(:F, :minor7) chord(:G, :minor7) chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, "7")  
Ddm chord(:Dd, :minor7) chord(:Eb, "m7-5") chord(:E, :major7) chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, :minor7) chord(:A, :major7) chord(:B, "7")  
Dm chord(:D, :minor7) chord(:E, "m7-5") chord(:F, :major7) chord(:G, :minor7) chord(:A, :minor7) chord(:Bb, :major7) chord(:C, "7")  
Ebm chord(:Eb, :minor7) chord(:F, "m7-5") chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, :minor7) chord(:B, :major7) chord(:Db, "7")  
Em chord(:E, :minor7) chord(:Gb, "m7-5") chord(:G, :major7) chord(:A, :minor7) chord(:B, :minor7) chord(:C, :major7) chord(:D, "7")  
Fm chord(:F, :minor7) chord(:G, "m7-5") chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, :minor7) chord(:C, :minor7) chord(:Db, :major7) chord(:Eb, "7")  
Gbm chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, "m7-5") chord(:A, :major7) chord(:B, :minor7) chord(:Db, :minor7) chord(:D, :major7) chord(:E, "7")  
Gm chord(:G, :minor7) chord(:A, "m7-5") chord(:Bb, :major7) chord(:C, :minor7) chord(:D, :minor7) chord(:Eb, :major7) chord(:F, "7")  
Abm chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, "m7-5") chord(:B, :major7) chord(:Db, :minor7) chord(:Eb, :minor7) chord(:E, :major7) chord(:Gb, "7")  
Am chord(:A, :minor7) chord(:B, "m7-5") chord(:C, :major7) chord(:D, :minor7) chord(:E, :minor7) chord(:F, :major7) chord(:G, "7")  
Bbm chord(:Bb, :minor7) chord(:C, "m7-5") chord(:Db, :major7) chord(:Eb, :minor7) chord(:F, :minor7) chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, "7")  
Bm chord(:B, :minor7) chord(:Db, "m7-5") chord(:D, :major7) chord(:E, :minor7) chord(:Gb, :minor7) chord(:G, :major7) chord(:A, "7")