in english  suomeksi svenska korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Avanserte tema 1

Egne sampler

Sonic Pi kommer med rundt 73 sampler som du kan bruke fritt og leke med, men det støtter også fullt ut å bruke egne sampler. For eksempel, kanskje har du lyst til å ta opp noe (som din egen stemme eller gitar) og bruke det i Sonic Pi i sangen din.

Først trenger du noen lydsampler i WAV formatet som du legger i en mappe på maskinen din. I eksempelet her så bruker vi en gratis samling med sampler fra Mehackit. Den heter Solenoid Samples 1 og du kan laste det ned her. Den inneholder 14 “one-shot” og gjentagende sampler som ble tatt opp fra en kinetisk lydinstallasjon laget i en workshop tidlig i 2016.

Når du har lastet ned samlingen og pakket ut filene i en mapp må du finne hele navnet til mappen. For eksempel, hvis du pakket det ut til en mappe som heter ‘Sampler’ på skrivebordet ditt er mappenavnet sannsynligvis noe som::

Bare husk å bytt ut brukernavnet ditt med ‘sam’. Pakken inneholder følgende filer: hit_1.wav til hit_7.wav (perkusjon) og loop_1.wav til loop_7.wav (Gjentagende rytmer som det er anbefalt å spille med sampler justeringen beat_stretch).

Nå kan du spille dem direkte med sample kommandoen ved å bruke filnavnet:

sample "/Users/sam/Desktop/Sampler/loop_1.wav", amp: 1.5

Hvis du brukt riktig filnavn kommer du til å høre lyden loop_1.wav. Bare husk å bruk ditt eget filnavn istedenfor det som er vist i disse eksemplene! Dette er en ganske enkel måte å få til å spille sampler på. Men, du har sikkert lyst til å bare skrive mappenavnet en gang i koden og referere til samplene bare med filnavnet. Du kan lage en variabel for filnavnet og bruke det sammen med sample kommandoen. Etter sample kan du skrive inn variabelnavnet som inneholder mappenavnet og så navnet på samplet. I eksempelet under lager vi en variabel for mappenavnet som vi kaller solenoids. Når du kjører eksepelet skal samplet loop_4.wav starte å spille en løkke:

solenoids = "/Users/sam/Desktop/Sampler/"
use_bpm 110

live_loop :solenoid1 do
 sample solenoids, "loop_4", beat_stretch: 4, amp: 2
 sleep 4
end

Nå er du i stand til å bruke eksterne sampler og sampler fra Sonic Pi’s eget bibliotek i sangene dine. Prøv å spille eksempelet under som bruker fire forskjellige live_looper for å spille eksterne og Sonic Pi’s egne sampler. Legg merke til at i løkken :solenoid2 bruker vi en variabel samplenavn for å velge et tilfeldig sample fra hit_1.wav til hit_7.wav.

solenoids = "/Users/sam/Desktop/Samples/"
use_bpm 110

live_loop :solenoid1 do
 sample solenoids, "loop_4", beat_stretch: 4, amp: 2
 sleep 4
end

live_loop :kick do
 sample :bd_haus, rate: 0.8, amp: 2
 sleep 1
end

live_loop :solenoid2 do
 samplenavn = ["hit_1", "hit_2", "hit_3", "hit_4", "hit_5", "hit_6", "hit_7"].choose
 time = [0.25, 0.5, 0.75].choose
 sample solenoids, samplenavn, amp: 1.5, rate: 2, pan: rrand(-0.8, 0.8)
 sleep time
end

with_fx :reverb do
 live_loop :solenoid3 do
  sleep 2
  sample solenoids, "hit_6", rate: (ring 0.5, 0.55, 0.6, 0.65).tick, amp: 1.5
  sleep 2
 end
end