Jienaid duddjon

Jienaid duddjon

Dál dus lea juo hui beaktilis nuohtta gárvvisin. Čuovvovažžan don oahpat čiekŋaleappot syntetisáhtoriid iešvugiin ja sample-gohččuma doaimmain ja efeavttain, maiguin sáhtát ovddidit iežat nuohta.