Ovdánan fáttát 1

Sample- ja jietnačájánasaid buktin Sonic Pi-prográmmii

Sonic Pi:a mielde bohtet 164 jietnačájánasa, maid sáhttá lupmosit geavahit nuohtaid bidjamii, musihka ja jienaid bargamii. Prográmmii lea vejolaš dahkat maid iežas čájánasaid. Sáhtát ovdamearkka dihte báddet iežat lávluma dahje čuojaheami ja geavahit daid iežat nuohtas. Sáhtát buktit čájánasaid mielčuovvu rávvagiid mielde.

Fiillat, mat buktojuvvoji Sonic Pi-prográmmii, galget leat vurkejuvvon .wav -fiilahápmái. Jietnaefeavttat galget leat vurkejuvvon du dihtora garraskerrui. Čuovvovaš ovdamearkkain mii geavahit Mehackit – sosiála fitnodaga čohkken nuvttá čájánasbáhka, man namma lea Solenoid Samples 1 ja dan sáhttá luđet dáppe. Dat doallá sisttis oktiibuot 14 ovttain háviin vurkejuvvon loop-sample (luhppačájánasa), mat vurkejuvvojedje jagi 2016 álggus dollojuvvon bargobáji johtti jietnainstallašuvnnas.

Go don leat luđen fiilabáhka ja burgán dan, de don galggat dárkkistit fiilabearpma ohccubálgá. Dat sorjá du geavahanvuogádagas, dan gielas ja vurkenbáikkis. Juos don leat ovdamearkka dihte burgán fiillaid berbmii ‘Samples’ iežat bargobeavddi nala, bearpma ohcubálggis lea jáhkehahttivuođa mielde čuovvovašlágán:

Vulobeale ovdamearkka čuovvumiin sáhtát čuojahit bearpma fiillaid njuolga sample-gohččumiin. Muittáthan geavahit rievttes fiilabálgá vulobeale ovda- mearkkain!

sample "/Users/du_geavahannamma/Desktop/Samples/loop_1.wav", amp: 1.5

Juos čállet sample-gohččumii dárkkuhuvvon fiilabálgá riekta, de don galggašit gullat jiena: loop_1.wav. Dát lea hui álkes ja ovttageardánis vuohki beassat gieđahallat ja čuojahit olgguldas .way-fiilahámat jietnačájánasaid ja sampleid. Lea goitge ovttageardáneabbo ja johtileabbo, ahte kodii čállojuvvo fiilabálggis dušše oktii ja samplet čuojahuvvojit nu ahte čállojuvvojit dušše daid fiilanamat. Čuovvovaš ovdamearkkain don oahpat, movt sáhtát čuojahit sample-gohččumiin olgguldas sampleid, mat leat seamma bearpmas, nu ahte čujuhat dušše fiilanamaide. Don galggat vuos muitalit Sonic Pi-prográmmii fiillaid sajádaga. Don sáhtát dahkat dan sample-gohččumiin. Sample-gohččuma maŋŋel sáhtát nammadit variábela dan fiilanamain ja muitalit fiilla sajádaga. Vulobeale ovdamearkkas muitaluvvo, movt dat dahkkojuvvo. Álgui dáhkkojuvvo ođđa variábel, man namma lea solenoids (masa vurkejuvvo sampleid ohcubálggis) ja geavahuvvo dat ja čujuhus samplei “loop_4” vulobeal ovdamearkka mielde. Ovdamearkkas geavahuvvo fiilla namma solenoids luđejuvvon fiillaide. Go vuoját prográmmaid, sample loop_4.wav galggašii čuodjagoahtit.

solenoids = "/Users/du_geavahannamma/Desktop/Samples/"
use_bpm 110

live_loop :solenoid1 do
 sample solenoids, "loop_4", beat_stretch: 4, amp: 2
 sleep 4
end

Dál sáhtát geavahit olgguldas jietnačájánasaid ja Sonic Pi -prográmma girjeráju sampleid iežat dujiin. Geahččal ovdamearkka dihte vulobeal ovdamearkka, mas čuojahuvvojit olgguldas ja Sonic Pi samplet njealji sierra live_loop:ain. Válddathan vuhtii, ahte live_loop:as namain :solenoid2 geavahuvvo variábel samplename válljet deivvolaččat ovtta dáid sample- fiillaid joavkkus hit_1.wav - hit_7.wav.

solenoids = "/Users/du_geavahannamma/Desktop/Samples/"
use_bpm 110

live_loop :solenoid1 do
 sample solenoids, "loop_4", beat_stretch: 4, amp: 2
 sleep 4
end

live_loop :kick do
 sample :bd_haus, rate: 0.8, amp: 2
 sleep 1
end

live_loop :solenoid2 do
 samplename = ["hit_1", "hit_2", "hit_3", "hit_4", "hit_5", "hit_6", "hit_7"].choose
 time = [0.25, 0.5, 0.75].choose
 sample solenoids, samplename, amp: 1.5, rate: 2, pan: rrand(-0.8, 0.8)
 sleep time
end

with_fx :reverb do
 live_loop :solenoid3 do
  sleep 2
  sample solenoids, "hit_6", rate: (ring 0.5, 0.55, 0.6, 0.65).tick, amp: 1.5
  sleep 2
 end
end

Sáhtát guldalit, makkárin mielčuovvu koda čuodjá go deattát play-boalu.