Jienaid duddjon

Efeavttat

Čuovvovažžan don beasat iskat fiinna bargoneavvu with_fx! Dainna sáhtát lasihit iešguđetlágán efeavttaid iežat nuhttii. Álggahit :reverb –efeavttain (skádjaefeakta-doaibma). Measta buot čuodjá fiinnisin, go geavahat dán efeavtta. Dat lasiha latnjasaji skája. Álggat iežat koda gohččunráidduin: with_fx :reverb do ja heaitte dan gohččumii end: do=dahkat; end=heaitit, room=latnja

live_loop :effects do
 with_fx :reverb do
  play 50
  sleep 0.5
  sample :elec_plip
  sleep 0.5
  play 62
 end
end

Iigo jietna čuojage stuoribun? Áibbas dego syntetisáhtor- ja čájánas- (sample) gohččumiin, efeavttain (effects) leat maid iešguđetlágán doaimmat (options). mix: lea doaibma, mii meroštallá gori, man olu originála ja beavttálmahtton jietna gullo. Gohččun mix: 0 čuojaha dušše originála jiena, gohččun mix: 1 čuojaha beavttálmahtton jiena (fx-jiena). mix: 0.5 -gohččun goappánai jiena seamma goris. Skádjaefeavttain :reverb lea maid room: -doaibma. Dainna sáhttá meroštallat efeavtta ráhkadit málle skája sierra latnjasturrodagaid mielde. Sáhtát geahččalit iešguđetlágán árvvuid loguid 0-1 gaskkas. Veahkkepanelas Help gávnnat Fx-gaskabláđis lasi dieđu eará efeavttaid doaimmas, dan ásahusain ja kodain. Sáhtát geahččalit gohččuma mielčuovvu kodain:

live_loop :effects do
 with_fx :reverb, mix: 0.5, room: 0.9 do
  play 50
  sleep 0.5
  sample :elec_plip
  sleep 0.5
  play 62
 end
end

Sonic Pi-prográmmas leat duođaid máŋggat efeavttat (effects), main don sáhtát válljet. Don it dárbbaš oba duhtat oktii, daningo sáhtát geavahit máŋggaid sierra efeavttaid seamma bihtás ja juobe badjálagaid. Efeavttaid meari ja geavahusa rádjin lea dušše du dihtora čađahannávccat. Sáhtát goallostit efeavttaid maŋŋálaga ovdamearkka dihte čuovvovaš vuogi mielde, dego mielčuovvu kodas:

live_loop :effects do
 with_fx :wobble do
  with_fx :slicer do
   with_fx :reverb do
    play 50
    sleep 0.5
    sample :elec_plip
    sleep 0.5
    play 62
   end
  end
 end
end

Geahččal čuovvovažžan eará efeavttaid máŋggabeallásaččat ja duddjo daiguin ođđalágán musihka!