Mállet

Mállet

Dáppe gávnnat ovdamearkakodagurgadasaid máŋggain sierra musihkkašlájain. Don sáhtát geavahit daid lupmosit, sáhtát dušše čuohppat ja kopieret kodagurgadasaid Sonic Pi:a guoros gaskabláđđái ja duddjogoahtit daid. Mále sáhpániin iežat hálidan kodagurgadasa ja kopiere dan juogo bláđára gohččumiiguin dahje iežat geavahanvuogádaga boallonjuolggobálgás

Mállet: