Kappaleen tekeminen

Bassoraita

Lisää uusi live_loop bassoa varten ja kirjoita sille yksinkertainan ja toimiva bassolinja. Voit käyttää halutessasi selaimessa toimivaa virtuaalipianoa bassolinjan melodian tavailua varten. Alla on esimerkki bassolinjasta:

live_loop :basso do
 play :c2
 sleep 0.25
 play :c2
 sleep 2
 play :e2
 sleep 0.75
 play :f2
 sleep 1
end

Soivan äänen muuttaminen

Seuraavaksi opit miten Sonic Pi:n play-komennon soivan äänen saa muunnettua. Joka kerta kun kutsut Sonic Pi:ssä komentoa play se käyttää syntetisaattorin oletusääntä beep ellei sitä ole aiemmin koodissa muutettu. Syntetisaattorin (tuttavallisemmin syntikan) äänen voi vaihtaa komennolla use_synth :syntikan_nimi ennen play-komentojen kutsuminen.

Alla olevassa esimerkissä käytämme syntikan bassona ääntä nimeltä fm:

live_loop :basso do
 use_synth :fm
 play :c2
 sleep 0.25
 play :c2
 sleep 2
 play :e2
 sleep 0.75
 play :f2
 sleep 1
end

Sonic Pi:ssä on todella monia mielenkiintoisen kuuloisia syntikoita. Voit löytää eri ääniä helposti use_synth komennon jälkeen avautuvasta listasta tai Apupaneelin (Help) Synths-välilehdeltä.

Soivan sävelen pituuden muuttaminen

Toisinaan saatat haluta soittaa säveliä eri pituisina. Tämä voidaan tehdä lisäämällä play-komentoon parametrit attack ja release, jotka muokkaavat äänenvoimakkuutta suhteessa aikaan:

Komennot attack ja release näyttäävät seuraavanlaiselta. Nyt sävel soi yhteensä 4 iskun ajan: Se voimistuu ensimmäisen iskun ajan ja hiljenee 3 iskun ajan.

play 60, attack: 1, release: 3

Voit myös sävelistä lyhyitä iskuja (staccato) asettamalla attack-arvo nollaan ja antamalla release-arvolla hyvin pieni arvo:

play :c4, attack: 0, release: 0.2

Tutki vielä erilaisia syntetisaattorin ääniä ja sävelten pituuksia ja muokkaa bassoraidastasi juuri sellainen kuin haluat!

Kertauksena, olemme nyt ohjelmoineet yksinkertaisen rumpubiitin ja bassolinjan ja koodi näyttää jotakuinkin tältä:

use_bpm 100

live_loop :rummut do
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
end

live_loop :hihat do
 sample :drum_cymbal_closed
 sleep 0.25
 sample :drum_cymbal_pedal
 sleep 1
end

live_loop :basso do
 use_synth :fm
 play :c2, attack: 0, release: 0.25
 sleep 0.25
 play :c2, attack: 0, release: 0.3
 sleep 2
 play :e2
 sleep 0.75
 play :f2
 sleep 1
end