Generatiivisuus

Tick

Muistathan komennon chord, joka palauttaa listana jonkin soinnun sävelet?

play chord(:c, :major).choose 
# soittaa satunnaisesti C-duurisoinnun säveliä (:c, :e tai :g)

Sonic Pi:ssä on myös komento nimeltä scale, joka palauttaa kaikki määriteltyyn sävellajiin kuuluvat sävelet:

play scale(:c, :major).choose 
# soittaa satunnaisesti C-duuriskaalan säveliä (:c, :d, :e, :f, :g, :a or :b)

choose-komennolla saat poimittua jonkin satunnaisen elementin listasta. Jos haluaisitkin käydä listan elementit järjestyksessä läpi, voit käyttää siihen erittäin tehokasta komentoa nimeltä tick:

live_loop :arp do
 play scale(:e3, :minor_pentatonic).tick, release: 0.1
 sleep 0.125
end

Tämä esimerkki käy järjestyksessä läpi kaikki E-molliskaalaan kuuluvat sävelet kolmannesta oktaavista, ja se hoituu lisäämällä .tick sitä edeltävän scale- tai chord-komennon perään. tick-komento on paikallinen jokaiselle live_loop:lle, joka tarkoittaa sitä että jokaisessa live_loop:ssa voi olla käytössä oma tick:

live_loop :arp do
 play scale(:e3, :minor_pentatonic).tick, release: 0.1
 sleep 0.125
end

live_loop :arp2 do
 use_synth :dsaw
 play scale(:e2, :minor_pentatonic, num_octaves: 3).tick, release: 0.25
 sleep 0.25
end 

Ketjut (Ring)

Ketju (ring) eroaa listasta siinä että ketjussa tick palaa aina ensimmäiseen elementtiin viimeisen jälkeen. Listan läpikäyminen tick:llä puolestaan aina päättyy viimeisen elementin jälkeen. Edellisessä esimerkissähän scale:n läpikäyminen tick:llä jatkui viimeisen elementin jälkeen. scale ja chord antavat aina ketjun normaalin listan sijaan. Joskus saatat haluta luoda oman listan (esimerkiksi säveliä) ja tehdä siitä ketjun kutsumalla komentoa .ring:

live_loop :arp do
 play [:c, :e, :d, :f].ring.tick, release: 0.1
 sleep 0.125
end

Katsotaan seuraavaksi hieman edistyneempää esimerkkiä. Tässä lista sointuja muutetaan ketjuksi ja sitä käydään läpi .tick:llä:

live_loop :keys do
 use_synth :blade
 play [chord(:Ab, :major7), chord(:Db, :major7), chord(:Bb, :minor7), chord(:Eb, '7')].ring.tick, attack: 0.1, release: 1
 sleep 1
end

Koristellaan melodia vielä saman sävellajin melodialla! Huom. lisäkomento .mirror kääntää seuraavan esimerkin ketjun ympäri (ts. aloittaa ketjun korkeimmasta sävelestä matalimman sijaan):

live_loop :keys do
 use_synth :blade
 play [chord(:Ab, :major7), chord(:Db, :major7), chord(:Bb, :minor7), chord(:Eb, "7")].ring.tick, attack: 0.1, release: 1
 sleep 1
end

live_loop :lead do
 use_synth :dsaw
 play scale(:Ab, :major, num_octaves: 3).mirror.tick, attack: 0.05, release: 0.25, cutoff: rrand(80, 110), amp: 0.5
 sleep 0.25
end

Kokeile seuraavaksi tick:iä erilaisten ketjujen ja listojen kanssa ja anna tietokoneen hoitaa melodiakulkujen soitto.