Generatiivisuus

Muuttujat

Kokeile alkuun alla olevaa esimerkkiä. Mitä siinä oikein tapahtuu?

live_loop :melodia do
 use_synth :blade
 r = [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
 play chord(:c, :minor).choose, attack: 0, release: r
 sleep r
end

Siinä on muuttuja r, joka saa tietyn arvon listasta [0.25, 0.25, 0.5, 1] jokaisella kerralla kun luuppi ajetaan. Muuttujaa r käytetään play-komennon release-parametrin ja koko luupin viimeisen komennon sleep arvoina. Muuttuja on ikään kuin laatikko, jonne voi laittaa jonkin arvon säilöön ja ottaa sen sieltä myöhemmin käyttöön. Tässä laatikossa voi kuitenkin olla vain yksi arvo kerrallaan, joten aina kun sinne laittaa uuden arvon edellinen häviää. Muuttujan käyttäminen on niinkin helppoa kuin koodirivin muuttujan_nimi = muuttujan_arvo kirjoittaminen. Nyt muuttujan_arvo on tallennettu muuttujaan muuttujan_nimi. Myöhemmin voit koodissa ottaa muuttujan_arvo:n käyttöön vain kirjoittamalla muuttujan_nimi.

Lisätään seuravaaksi kaksi uutta live_loop:ia edelliseen esimerkkiin. Ensimmäinen luuppi :syna on yksinkertainen eikä sisällä mitään uutta, mutta toinen luuppi :basso on jo vähän monimutkaisempi:

live_loop :melodia do
 use_synth :blade
 r = [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
 play chord(:c, :minor).choose, attack: 0, release: r
 sleep r
end

live_loop :syna do
 use_synth :blade
 play chord(:c, :minor)
 sleep 1
end

live_loop :basso do
 use_synth :fm
 n = chord(:c2, :minor).tick
 3.times do
  play n
  sleep 1
 end
 play n
 sleep 0.5
 play chord(:c2, :minor).tick
 sleep 0.5
end

n = chord(:c2, :minor).tick ottaa sävelen C-mollisoinnusta ja tallentaa sen muuttujaan n. Samassa yhteydessä .tick siirtyy soinnun seuraavaan säveleen kun sitä on kutsuttu. Seuraavaksi play n soittaa muuttujaan n tallennetun sävelen. Sen jälkeen .tick:iä kutsutaan uudestaan saadaksemme seuraavan sävelen C-mollisoinnusta. Kun luuppi alkaa uudestaan, tick jatkaa siitä sävelestä mihin se viimeksi jäi.