Generatiivisuus

Sointukulku

Edellisessä esimerkissä käytimme ainoastaan C-mollisointua. Seuraavaksi katsomme esimerkkiä, jossa hyödynnetään ketjua (ring) koko kappaleen sointukulun määrittämistä varten. Kaikki esimerkissä olevat luupit käyttävät säveliä samasta soinnusta ja yksi luupeista määrittää sen milloin ketjussa edetään seuraavaan sointuun. Tämä on jo hieman monimutkaisempi esimerkki, mutta se kannattaa kuitenkin käydä läpi inspiraation vuoksi. Kopio esimerkki tyhjään Buffer-välilehteen ja kokeile muuttaa sen sointuja chords-ketjussa. Voit löytää sopivia sointukulkuja esimerkiksi tämän sointukulkukaavion avulla.

chords = [chord(:C, :minor7), chord(:Ab, :major7), chord(:Eb, :major7), chord(:Bb, "7")].ring
c = chords[0] # take the first chord of the ring and save it to a variable
# this is going to be used in all the live_loops. It will be ticked by the :bass loop

live_loop :melody do
 use_synth :blade
 r = [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
 play c.choose, attack: 0, release: r
 sleep r
end

live_loop :keys do
 use_synth :blade
 play c
 sleep 1
end

live_loop :bass do
 use_synth :fm
 use_octave -2
 3.times do
  play c[0] # play the first note of the chord
  sleep 1
 end
 play c[2] # play the third note of the chord
 sleep 0.5
 play c[1] # # play the second note of the chord
 sleep 0.5
 c = chords.tick
end