Jatkoaiheet 1

Efekti Slicer

Samplejen yksinkertainen pilkkominen ja rytmikäs soittaminen onnistuu kätevästi myös efektillä nimeltä :slicer. Käytännössä se vaihtelee (ts. moduloi) äänenvoimakkuutta ajan suhteen. Aloitaan slicer-efektin tutkiminen luomalla ensiksi uusi live_loop tyhjään bufferiin ja käytetään pohjana rumpuluuppia nimeltä :loop_breakbreat:

use_bpm 120

live_loop :breakbeat do
 sample :loop_breakbeat, beat_stretch: 4, amp: 2
 sleep 4
end

Luupin pitäisi nyt kuulostaa samalta kuin alla olevassa videossa. Punaisella värillä merkitään äänenvoimakkuutta ja nyt sen pitäisin kuulua täydellä voimakkuudella.

Lisätään live_loop:iin seuraavaksi slicer-efekti käyttämällä with_fx-komentoa. Jos et muista miten efektejä käytetään Sonic Pi:ssä, voit palata lunttaamaan sen aiemmasta osiosta Efektit.

use_bpm 120

live_loop :breakbeat do
 with_fx :slicer do
  sample :loop_breakbeat, beat_stretch: 4, amp: 2
  sleep 4
 end
end

Slicer-efekti kuulostaakin ilman sen enempiä lisäsäätöjä hieman liian dramaattiselta! Käydään aluksi läpi Slicerin tärkeimmät parametrit: phase (vaihe), wave (aaltomuoto) ja mix, joilla voi säätää millä tavoin slicer moduloi äänenvoimakkuutta. Vaihe (phase) vaikuttaa kuinka nopeasti äänenvoimakkuutta muokkaava aalto toistuu ja sen oletusarvona on 0.25, joka tarkoittaa sitä että slicer-efekti toistuu jokaisella 1/16 nuotilla. Tästä syystä aiempi esimerkki kuulostikin niin hektiseltä!

Slicer-efekti voi moduloida äänenvoimakkuutta käyttämällä neljää erilaista aaltomuotoa (wave): 0 (saw/saha), 1 (pulse/pulssi), 2 (triangle/kolmio) ja 3 (sine/siniaalto). Oletuksena slicer-efektillä on voimassa seuraavat arvot (ellei niitä toisin määritellä): wave: 1, phase: 0.25, mix: 1. Alla oleva kuva havainnollistaa miltä eri aaltomuodot näyttävät ja millä tavoin ne laskevat tai voimistavat äänenvoimakkuutta.

Kokeillaanpa vaihtaa aaltomuotoa saha-aaltoon (wave: 0), jolloin äänestä tulee sulavampi ja vähemmän katkonainen.

use_bpm 120

live_loop :breakbeat do
 with_fx :slicer, phase: 0.25, wave: 0, mix: 1.0 do
  sample :loop_breakbeat, beat_stretch: 4, amp: 2
  sleep 4
 end
end

Muokataanpa vaihetta pidemmäksi (phase: 0.5) ja muutetaan aaltomuodoksi pulssi (wave: 1):

Pidetään vaihe samana (phase: 0.5) ja vaihdetaan aaltomuodoksi kolmio (wave: 2):

Tällä tavoin on helppo luoda rytmikkyyttä ja varianssia esimerkiksi normaaleihin rumpuluuppeihin ja mikään ei tietenkään estä käyttämästä sliceria Sonic Pi:n syntikoiden kanssa! Seuraavassa Industrial-henkisessä esimerkissä käytämme sliceria moduloimaan ja rytmittämään rumpuluuppia ja syntikkaa hieman pidemmillä vaiheilla:

use_bpm 120

live_loop :breakbeat do
 with_fx :slicer, phase: 1.75, wave: 0, mix: 1.0 do
  sample :loop_garzul, beat_stretch: 16, amp: 1
  sleep 16
 end
end

live_loop :beep do
 with_fx :reverb, room: 0.9 do
  with_fx :slicer, phase: 1, wave: 1, mix: 1.0 do
   synth :hoover, note: [:Db4, :G3, :Bb3, :F4].ring.tick, attack: 2, release: 4, amp: 0.5
   sleep 6
  end
 end
end

live_loop :kick do
 sample :bd_haus
 sleep 4
end