Sävelet, soinnut ja skaalat

Sävelet, soinnut ja skaalat

Joskus Sonic Pi:llä säveltäminen voi olla mutkikasta, koska et välttämättä tiedä miten esimerkiksi melodia tulisi kehittää tai miltä sävel ´60´ tai ´:C3´ kuulostaa. Säveltämisen avuksi voit ottaa jonkin tavanomaisen soittimen tai esimerkiksi verkkoselaimessa toimivan virtuaalipianon, jonka avulla voit kokeilla nopeasti erilaisia melodiakulkuja. Voit myös valita pudotusvalikosta jonkin sävellajin, jolloin näet mitkä sävelet sopivat kyseiseen sävellajiin.

Select scale:
Range [C3-B5]
(Use left/right arrows to adjust with keyboard)

Audio Synthesizer, created by Keith William Horwood

Mitä sointuja ja säveliä kannattaa soittaa?

Musiikin tekijänä voit luonnollisesti soittaa mitä vain säveliä ja sointuja, ja joskus jopa riitasoinnut eivät ole pahitteeksi! Otsikossa esitettyyn kysymykseen ei ole yksinkertaista oikeaa tai väärää vastausta, mutta musiikin teoriassa annetaan eväitä siihen miten saa sävellettyä ns. “harmonista” ja “miellyttävää” musiikkia.

Jos sävellyksesi on jossain tietyssä sävellajissa (scale), esimerkiksi C-duurissa, sinulla on käytössäsi tietyt soinnut ja sävelet, jotka kuulostavat hyvältä ja ei-riitaisilta. Alla on esitetty taulukko siitä mitkä soinnut ja sointukulut kuulostavat hyvältä keskenään. Voit tutustua syvemmin sointukulkuihin esimerkiksi täällä: lotusmusic.com/chord-progression-map.html

Yleisiä sointukulkuja duurissa I - IV - V I - VI - IV - V II - V - I
Duurisävel I II III IV V VI
C chord(:C, :major7) chord(:D, :minor7) chord(:E, :minor7) chord(:F, :major7) chord(:G, "7") chord(:A, :minor7)
Db chord(:Db, :major7) chord(:Eb, :minor7) chord(:F, :minor7) chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, "7") chord(:Bb, :minor7)
D chord(:D, :major7) chord(:E, :minor7) chord(:Gb, :minor7) chord(:G, :major7) chord(:A, "7") chord(:B, :minor7)
Eb chord(:Eb, :major7) chord(:F, :minor7) chord(:G, :minor7) chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, "7") chord(:C, :minor7)
E chord(:E, :major7) chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, :minor7) chord(:A, :major7) chord(:B, "7") chord(:Db, :minor7)
F chord(:F, :major7) chord(:G, :minor7) chord(:A, :minor7) chord(:Bb, :major7) chord(:C, "7") chord(:D, :minor7)
Gb chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, :minor7) chord(:Cb, :major7) chord(:Db, "7") chord(:Eb, :minor7)
G chord(:G, :major7) chord(:A, :minor7) chord(:B, :minor7) chord(:C, :major7) chord(:D, "7") chord(:E, :minor7)
Ab chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, :minor7) chord(:C, :minor7) chord(:Db, :major7) chord(:Eb, "7") chord(:F, :minor7)
A chord(:A, :major7) chord(:B, :minor7) chord(:Db, :minor7) chord(:D, :major7) chord(:E, "7") chord(:Gb, :minor7)
Bb chord(:Bb, :major7) chord(:C, :minor7) chord(:D, :minor7) chord(:Eb, :major7) chord(:F, "7") chord(:G, :minor7)
B chord(:B, :major7) chord(:Db, :minor7) chord(:Eb, :minor7) chord(:E, :major7) chord(:Gb, "7") chord(:Ab, :minor7)
Yleisiä sointukulkuja mollissa I - VI - VII I - IV - VII I - IV - V I - VI - III - VII II - V - I
Mollisävel I II III IV V VI VII
Cm chord(:C, :minor7) chord(:D, "m7-5") chord(:Eb, :major7) chord(:F, :minor7) chord(:G, :minor7) chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, "7")
Ddm chord(:Dd, :minor7) chord(:Eb, "m7-5") chord(:E, :major7) chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, :minor7) chord(:A, :major7) chord(:B, "7")
Dm chord(:D, :minor7) chord(:E, "m7-5") chord(:F, :major7) chord(:G, :minor7) chord(:A, :minor7) chord(:Bb, :major7) chord(:C, "7")
Ebm chord(:Eb, :minor7) chord(:F, "m7-5") chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, :minor7) chord(:B, :major7) chord(:Db, "7")
Em chord(:E, :minor7) chord(:Gb, "m7-5") chord(:G, :major7) chord(:A, :minor7) chord(:B, :minor7) chord(:C, :major7) chord(:D, "7")
Fm chord(:F, :minor7) chord(:G, "m7-5") chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, :minor7) chord(:C, :minor7) chord(:Db, :major7) chord(:Eb, "7")
Gbm chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, "m7-5") chord(:A, :major7) chord(:B, :minor7) chord(:Db, :minor7) chord(:D, :major7) chord(:E, "7")
Gm chord(:G, :minor7) chord(:A, "m7-5") chord(:Bb, :major7) chord(:C, :minor7) chord(:D, :minor7) chord(:Eb, :major7) chord(:F, "7")
Abm chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, "m7-5") chord(:B, :major7) chord(:Db, :minor7) chord(:Eb, :minor7) chord(:E, :major7) chord(:Gb, "7")
Am chord(:A, :minor7) chord(:B, "m7-5") chord(:C, :major7) chord(:D, :minor7) chord(:E, :minor7) chord(:F, :major7) chord(:G, "7")
Bbm chord(:Bb, :minor7) chord(:C, "m7-5") chord(:Db, :major7) chord(:Eb, :minor7) chord(:F, :minor7) chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, "7")
Bm chord(:B, :minor7) chord(:Db, "m7-5") chord(:D, :major7) chord(:E, :minor7) chord(:Gb, :minor7) chord(:G, :major7) chord(:A, "7")