Äänen muokkaaminen

Syntetisaattorit ja samplet

Tähän mennessä olet käyttänyt parametreja attack, release ja cutoff syntetisaattorien ja samplejen soittamisen yhteydessä. Kuten aiemmassa osiossa mainittiin, jokaisella syntetisaattorilla on lukuisia parametreja, joilla niiden ääntä voi muokata. Katsotaan seuraavaksi muutamia yhteisiä parametreja, jotka ovat käytettävissä kaikilla äänillä ja sampleilla. Käyttämällä niitä voit lisätä musiikin ilmaisuvoimaa merkittävästi!

amp:

Amplitudi on yhtä kuin äänenvoimakkuus. Kun parametrille antaa arvon 0 ääntä ei kuule ollenkaan, arvolla 1 ääni soi normaalivolyymillä. Voit lisätä äänenvoimakkuutta antamalla esimerksi arvon 1.5 tai 2, mutta sitä kannattaa yleensä välttää sillä se voi toisinaan heikentää äänenlaatua. Äänen voi soittaa normaalivolyymiä hiljempaa arvolla joka on alle 1 (esimerkiksi arvolla 0.5 ääni soi puolella volyymillä).

play :c2, amp: 0.5
sleep 1
sample :bd_ada, amp: 0.8

pan:

Panorointi musiikissa tarkoittaa äänen sijaintia vasemmassa ja oikeassa kanavassa. Arvolla -1 ääni kuuluu ainoastaan vasemmasta kanavasta, 0:lla keskeltä (molemmista kanavista yhtä lujaa) ja 1:llä ainoastaan oikeasta kanavasta. Voit käyttää mitä vain arvoja väliltä -1 ja 1. Esimerkiksi aiemmin tehtyyn hihat-luuppiin voisi antaa hieman lisää liikkeen ja energian tuntua panoroimalla hihat-samplea esimerksi komennolla rrand(-0.7, 0.7)

play :c2, amp: 0.5, pan: -1 #left speaker
play :c2, amp: 0.5, pan: 0 #center
play :c2, amp: 0.5, pan: 1 #right speaker
live_loop :hihat do
 sample :drum_cymbal_closed, pan: rrand(-0.7, 0.7)
 sleep 0.25
 sample :drum_cymbal_pedal, pan: rrand(-0.7, 0.7)
 sleep 1
end

cutoff:

Cutoff poistaa syntetisaattorin äänestä tai samplesta korkeat taajuudet leikkausarvon jälkeen. Parametrin kanssa voi käyttää arvoja väliltä 0 - 130.

play :c2, cutoff: 80
sample :drum_cymbal_open, cutoff: 60

attack: ja release:

Attack tarkoittaa äänen voimistumiseen kuluvaa aikaa ja release puolestaan äänen vaimenemisaikaa. Molemmille parametreille aika annetaan iskujen määränä.

play :c2, attack: 1, release: 1 # kaksi iskua pitkä nuotti

use_synth_defaults ja use_sample_defaults

Jos et halua antaa jokaiselle play- tai sample-komennolle parametreja erikseen, voit määrittää komennoilla use_synth_defaults ja use_sample_defaults oletusparametrit kaikille niitä seuraaville play- ja sample-komennoille. Huom. näillä komennoilla asetetut olennusparametrit eivät siirry live_loop:sta toiseen vaan ne pitää määrittää jokaisessa luupissa erikseen.

live_loop :melody do
 use_synth :mod_fm
 use_synth_defaults attack: 0.25, release: 0.5, pan: rrand(-0.5, 0.5), cutoff: 50
 play 72
 sleep 0.25
 play 76
 sleep 0.25
 play 76
 sleep 0.25
end

Bonus: beat_stretch: ja rate:

Tässä on vielä kaksi todella siistiä parametriä sample-komennolle, joita ei voi jättää mainitsematta! Kokeile aluksi seuraavaa koodinpätkää:

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen
 sleep 2
end 

Huomasitko että sampleluuppi soi katkonaisesti? Se johtuu siitä että kyseinen sample :loop_amen on tarkalleen 1.753310657596372 iskua pitkä, mikä ei ole ollenkaan käytännöllistä jos haluat pitää kappaleesi oikeassa rytmissä. Onneksi Sonic Pi:ssä on parametri beat_stretch: 2, jolla voi venyttää samplen soittamisen tasan 2 iskuun:

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen, beat_stretch:2
 sleep 2
end

Nyt voit kokeilla rate-parametria, jolla voi ohjata sitä kuinka nopeasti sample soi. Arvolla 1 sample soi normaalinopeudella, 0.5:llä puolinopeudella ja 2:lla tuplanopeudella jne. Sample myös kuulostaa korkeammalta tai matalammalta riippuen sen nopeudesta. Voit myös käyttää negatiivisia arvoja, jolloin sample soi takaperin! Kopioi allaoleva luuppi tyhjään Buffer-välilehteen, suorita ohjelma ja kokeile muuttaa rate:n ja sleep:n arvoja.

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen, beat_stretch:2, rate: -1
 sleep 2
end