Äänen muokkaaminen

Efektit

Seuraavaksi pääsemmekin värittämään ääniä oikein kunnolla with_fx-komennon avulla! Sen avulla voimme lisätä lukusia erilaisia ääniefektejä Sonic Pi -ohjelmiin. Kokeillaan sitä heti alkuun :reverb-efektin kanssa. Reverb (ts. kaikuefekti) lisää ääneen huonetilan kaiun ja melkein mikä vain ääni kuulostaa hyvältä sen kanssa. Katsotaan alkuun miten saamme efektin toimimaan with_fx :reverb do ja end -blokkien kanssa:

live_loop :efekti do
 with_fx :reverb do
  play 50
  sleep 0.5
  sample :elec_plip
  sleep 0.5
  play 62
 end
end

Eikö kuulostakin heti isommalta? Kuten syntikoilla ja sampleilla, efekteilläkin on myös omat parametrinsa. Esimerkiksi mix: on parametri, joka määrittää suhteen kuinka paljon alkuperäistä ja efektoitua ääntä kuullaan. mix: 0 soittaa vain alkuperäisen äänen, mix: 1 soittaa vain efektoidun äänen ja mix: 0.5 soittaa kumpaakin ääntä samassa suhteessa. Reverb-efektissä on myös room:-parametri, jolla voi määrittää efektin mallintaman huonekaiun koon. Kokeile room:-parametrille eri arvoja 0:n ja 1:n väliltä. Apupaneelin (Help) Fx-välilehdeltä löydät lisätietoa kaikista efekteistä ja niiden parametreista.

live_loop :efekti do
 with_fx :reverb, mix: 0.5, room: 0.9 do
  play 50
  sleep 0.5
  sample :elec_plip
  sleep 0.5
  play 62
 end
end

Sonic Pi:ssä on niin monta efektiä joista voit valita, ja sinun ei tarvitse edes tyytyä yhteen, sillä efektejä voi ketjuttaa peräkkäin esimerkiksi seuraavalla tavalla:

live_loop :effects do
 with_fx :wobble do
  with_fx :slicer do
   with_fx :reverb do
    play 50
    sleep 0.5
    sample :elec_plip
    sleep 0.5
    play 62
   end
  end
 end
end

Kokeile seuraavaksi eri efektejä mitä Sonic Pi:llä on tarjota ja luo niiden avulla aivan uudenlaisia ääniä!