in english suomeksi norsk korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Gör en låt

Lägg till slumpmässighet

Fantastiskt! Nu har du en låt med ett bra trumkomp, hihats, bas och melodi. Nu gör vi något som öppnar Sonic Pis egentliga potential. Vi tillägger slumpmässighet i koden! Det betyder att vi låter datorn “kasta tärning” för oss och bestämma över t.ex vilka toner som spelas.

Kasta tärning och transponera melodin!

Transponering betyder att man antingen höger eller sänker tonhöjden. Vi kan t.ex. låta datorn ibland transponera en live_loop två tonsteg högre. Det lyckas med hjälp av kommandot if one_in(6) som vi provar i nästa exempel:

live_loop :melodi do
 if one_in(6)
  use_transpose 2
 else
  use_transpose 0
 end
 play_pattern_timed [:c4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4], [0.25, 0.25, 0.25, 1.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25], attack: 0, release: 0.2
end

Märkte du hur melodin ibland var högre? I exemplet kallar vi på if one_in(6) varje gång live_loopen startas om. Kommandot berättat åt Sonic Pi att kasta en virtualisk sexsidig tärning och om resultatet är sex, transponeras melodin (play_pattern_timed) två tonsteg högre. Om resultatet är något annat än sex transponeras melodin inte.

Skapa en slumpmässig “Acid house”- baslinje

Nu provar vi att göra något intressant åt baslinjen. Med .choose kan du välja ett slumpmässigt element från en lista. Som i det här exemplet:

loop do
 use_octave [0, 1].choose
 play [:c, :e, :g].choose
 sleep [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
end

I Sonic Pi behöver du inte minnas vilka toner hörs till vilket ackord. Istället för att skriva [:c, :e, :g] kan du skriva chord(:C, :major). T.ex:

loop do
 play chord(:c, :major).choose
 sleep [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
end

Vi använder den här metoden t.ex. i ett “bubblande” basspår som är bekant från Acid House-musik. Spara ditt arbete (Tryck på Save) och kopiera din :bas-loop till en ny buffer. Vi tömmer live_loopen så att vi kan skriva om den. Använd synthen :tb303 för den nya basen och spela c-dursackordet som sextondelstoner:

live_loop :bas do
 use_synth :tb303
 play chord(:C2, :major).choose
 sleep 0.25
end

Inte riktigt bra än! Tonernas längd är automatiskt 1 (release: 1). Tillsätt kommandot , release: 0.125 efter play, så borde resultatet låta mycket bättre.

live_loop :bas do
 use_synth :tb303
 play chord(:C2, :major).choose, release: 0.125
 sleep 0.25
end

Tills nu har du använt parametrarna attack: och release: med play - metoden, men det finns många fler och vilka du kan använda kan bero på vilken synth du använder. Till exempel :tb303- ljudet har 45 olika parametrar som man kan bearbeta ljudet med. Prova att ändra basljudet med parametern cutoff, som klipper bort alla frekvenser över cutoff-värdet. Med cutoff kan du använda värden mellan 0 och 130.

Med cutoff lönar det sig inte att använda något bestämt värde. Vi kan göra låten mycket intressantare genom att ändra på värdet slumpmässigt. Vi kan kan använda en ny metod rrand(min, max), som lottar ut slumpmässiga värden mellan värdena min och max. Vi provar det här i baslinjen:

live_loop :bas do
 use_synth :tb303
 play chord(:C2, :major).choose, release: 0.125, cutoff: rrand(60, 110)
 sleep 0.25
end

Jättefint! Kom ihåg att utforska och prova olika värden med de olika kommandona från exemplet. Som repetition, här är programmet vi har skrivit med hjälp av exemplen:

use_bpm 120

live_loop :trummor do
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 1
 sample :drum_snare_hard
 sleep 1
end

live_loop :hihat do
 sample :drum_cymbal_closed
 sleep 0.25
 sample :drum_cymbal_pedal
 sleep 1
end

live_loop :bas do
 use_synth :tb303
 play chord(:C2, :major).choose, release: 0.125, cutoff: rrand(60, 110)
 sleep 0.25
end


live_loop :melodi do
 if one_in(6)
  use_transpose 2
 else
  use_transpose 0
 end
 play_pattern_timed [:c4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4, :g4, :f4, :e4, :f4], [0.25, 0.25, 0.25, 1.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25], attack: 0, release: 0.2
end