in english suomeksi norsk korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Genrera ljud

Tick

Du minns chord, som ger ackordets toner som en lista?

play chord(:c, :major).choose 
# Spelar slumpmässigt toner från C-dursackordet (:c, :e tai :g)

I Sonic Pi kan du också använda kommandot scale, som ger dig alla toner i en skala.

play scale(:c, :major).choose 
# soittaa satunnaisesti C-duuriskaalan säveliä (:c, :d, :e, :f, :g, :a or :b)

Med choose kan du välja slumpmässiga element från en lista. Om vill gå igenom en hel lista i ursprunglig ordning kan du använda en väldigt praktisk metod för det: tick:

live_loop :arp do
 play scale(:e3, :minor_pentatonic).tick, release: 0.1
 sleep 0.125
end

I exemplet går programmet igenom alla toner i E-mollskalan i tredje oktaven. Som du der lyckas det genom att tillägga .tick efter föregående scale- eller chord-kommandon. Tick är lokal för varje live_loop, så du kan använda den i varje loop skillt.

live_loop :arp do
 play scale(:e3, :minor_pentatonic).tick, release: 0.1
 sleep 0.125
end

live_loop :arp2 do
 use_synth :dsaw
 play scale(:e2, :minor_pentatonic, num_octaves: 3).tick, release: 0.25
 sleep 0.25
end 

Kedjor

En kedja (ring) skiljer sig från en lista i att tick återvänder till första elementet efter att hela ringen har gåtts igenom. I föregående exempel fortsatte genomgången av scale efter sista elementet. scale och chord ger båda en alltid en kedja istället för en lista. Ibland kan det löna sig att ändra en lista till en kedja, och det lyckas så här:

live_loop :arp do
 play [:c, :e, :d, :f].ring.tick, release: 0.1
 sleep 0.125
end

Nu tar vi ett titt på ett mera avancerat exempel. Här ändras en lista av ackord till en kedja som gås igenom med hjälp av .tick.

live_loop :keys do
 use_synth :blade
 play [chord(:Ab, :major7), chord(:Db, :major7), chord(:Bb, :minor7), chord(:Eb, '7')].ring.tick, attack: 0.1, release: 1
 sleep 1
end

Och till slut kan vi lägga till en melodi. Obs! .mirror vänder melodin så att det sista elementet spelas först osv.

live_loop :keys do
 use_synth :blade
 play [chord(:Ab, :major7), chord(:Db, :major7), chord(:Bb, :minor7), chord(:Eb, "7")].ring.tick, attack: 0.1, release: 1
 sleep 1
end

live_loop :lead do
 use_synth :dsaw
 play scale(:Ab, :major, num_octaves: 3).mirror.tick, attack: 0.05, release: 0.25, cutoff: rrand(80, 110), amp: 0.5
 sleep 0.25
end

Prova tick med olika slags listor och kedjor och låt datorn ta hand om att spela melodierna!