in english suomeksi norsk korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Justera ljudet

Synthesizers och samples

Tills nu har du använt parametrarna attack, release och cutoff i samband med samples. Som vi nämnde i föregående kapitel har varje synth otaliga parametrar som kan användas för att bearbeta ljudet. Nu tar vi ett titt på några parametrar som är tillgängliga för alla samples och ljud. Du kan göra din musik mycket mera uttrycksfull genom att använda dem!

amp:

Amplitud betyder ljudstyrka. När du ger parametern värdet 0, hörs ljudet inte alls och med värdet 1 spelas ljudet med normal volym. Du kan öka ljudstyrkan med t.ex värdena 1.5 eller 2, men oftast lönar sig det inte eftersom det ibland försämrar ljudkvaliteten. Du kan spela ljudet med lägre volym än normalt med värden under 1 (t.ex 0.5, då ljudstyrkan är hälften av det normala)

play :c2, amp: 0.5
sleep 1
sample :bd_ada, amp: 0.8

pan:

Parametern pan kontrollerar ljudets position i vänster och höger kanal. Med värdet -1 hörs ljudet endast i vänster kanal, med 0 i mitten (lika högt i båda) och med 1 bara i höger kanal. Man kan använda alla värden mellan -1 och 1. Till exempel kan du skapa en känsla av rörelse i hihat-loopen som du gjorde tidigare med kommandot rrand(-0.7, 0.7).

play :c2, amp: 0.5, pan: -1 #vänster kanal
play :c3, amp: 0.5, pan: 0 #mitten
play :c4, amp: 0.5, pan: 1 #höger kanal
live_loop :hihat do
 sample :drum_cymbal_closed, pan: rrand(-0.7, 0.7)
 sleep 0.25
 sample :drum_cymbal_pedal, pan: rrand(-0.7, 0.7)
 sleep 1
end

cutoff:

Cutoff “skär bort” höga frekvenser ovanför värdet du ger. Värdet måste vara mellan 0 och 130.

play :c2, cutoff: 80
sample :drum_cymbal_open, cutoff: 60

attack: ja release:

Attack betyder tiden som volymen .... Pitää vielä pyytää Annilta tekstit.

play :c2, attack: 1, release: 1 # kaksi iskua pitkä nuotti

use_synth_defaults ja use_sample_defaults

Om du inte vill ge parametrar skilt för varje play- och sample-kommandon, kan du bestämma ett standardvärde. Obs! Dessa värden övergår inte automatiskt mellan olika live_loops.

live_loop :melody do
 use_synth :mod_fm
 use_synth_defaults attack: 0.25, release: 0.5, pan: rrand(-0.5, 0.5), cutoff: 50
 play 72
 sleep 0.25
 play 76
 sleep 0.25
 play 76
 sleep 0.25
end

Bonus: beat_stretch: ja rate:

De här är för roliga att hoppa över. Prova:

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen
 sleep 2
end 

Pausen i slutet är lite irriterande. Samplet är 1.753310657596372 slag långt, vilket gör det opraktiskt att spela det tillsammans med andra ljud. Som tur är kan du använda beat_stretch: 2 för att sträcka ut samplet till exakt två slag långt:

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen, beat_stretch:2
 sleep 2
end

Nu kan du prova använda rate. Den styr hur snabbt samplet spelas. Med värdet 1 spelas samplet normalt, med 0.5 med halvfart och 2 dubbelfart. Samplet också låter högre eller lägre beroende på farten. Och med negativa värden spelas de baklänges! Kopiera koden här nedan till en tom flik, kör programmet och prova olika värden.

live_loop :amen_break do
 sample :loop_amen, beat_stretch:2, rate: -1
 sleep 2
end