in english suomeksi norsk korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Luntlapp

Luntlapp

Spela en ton

use_bpm 100
# this is a comment
play 50
sleep 1
play :C3
sleep 1
play_pattern_timed [:c2, :d2, :e2, :d2], [0.5, 0.25, 0.75, 0.5]

Loops

live_loop :drums do
  sample :drum_heavy_kick
  sleep 1
end

2.times do
  play_pattern_timed [:E5, :Eb5], [0.25]
end
play_pattern_timed [:e5, :b4, :d5, :c5], [0.25]
play :a4
sleep 1

Syntar och parametrar

use_synth :fm
use_transpose 0
use_octave 0

play :c, attack 1, decay: 0, sustain: 0, release: 1, amp: 0.5, pan: rrand(-0.5,0.5)

Samples och parametrar

sample :bd_haus, amp: 0.5
sleep 1
sample :drum_cymbal_open, attack: 0.01, sustain: 0, release: 0.1 
sleep 1
live_loop :amen_break do
  sample :loop_amen, beat_stretch:2, rate: -1
  sleep 2
end

Slumpmässighet

rrand(60, 110)

if one_in(6)
  # gör något
else
  # gör något annat
end

sleep [0, 1, 2].choose
play [:c, :e, :g].choose

Effekter

with_fx :reverb, mix: 0.5 do
  # gör något
end

Skalor och ackord

scale(:c2, :major) # ring of :c2, :d2, :e2, :f2, :g2, :a2, :b2
chord(:c2, :major, , num_octaves: 2) # ring of :c2, :e2, :g2 :c3, :e3, :g3

Tick, ringar and variabler

play scale(:e3, :minor_pentatonic).tick, release: 0.1

play [:c, :e, :d, :f].ring.tick

r = [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
play chord(:c, :minor).choose, attack: 0, release: r
sleep r

chords = [chord(:C, :minor7), chord(:Ab, :major7)].ring # sointuketju
c = chords.tick # tallenna seuraava sointu muuttujaan 'c'
c[0] # hae soinnun ensimmäinen nuotti

Annat

Om ditt program fungerar för långsamt, prova skriva use_debug false i början. Då skrivs färre meddelanden i loggpanelen och Sonic Pi blir snabbare.