Genrera ljud

Ackordföljd

I föregående exempel använde vi endast ett ackord. Vi tar ett titt på ett exempel där en kedja används för att bestämma hela styckets ackordföljd. Alla live_loops använder toner från samma ackord och en av looparna bestämmer när man förflyttar sig till nästa ackord i kedjan. Det här exemplet är ganska komplicerat, men gå igenom det för inspirationens skull. Du kan använda ackordföljder för att hitta bra kombinationer om du vill.

chords = [chord(:C, :minor7), chord(:Ab, :major7), chord(:Eb, :major7), chord(:Bb, "7")].ring
c = chords[0] # take the first chord of the ring and save it to a variable
# this is going to be used in all the live_loops. It will be ticked by the :bass loop

live_loop :melody do
 use_synth :blade
 r = [0.25, 0.25, 0.5, 1].choose
 play c.choose, attack: 0, release: r
 sleep r
end

live_loop :keys do
 use_synth :blade
 play c
 sleep 1
end

live_loop :bass do
 use_synth :fm
 use_octave -2
 3.times do
  play c[0] # play the first note of the chord
  sleep 1
 end
 play c[2] # play the third note of the chord
 sleep 0.5
 play c[1] # # play the second note of the chord
 sleep 0.5
 c = chords.tick
end