Avancerade teman

Slicer

Utöver “sample slicing” som vi bekantade oss med tidigare kan du också använda effekten :slicer för att skapa liknande effekter till din låt. I praktiken modulerar (ändrar) den volymen i respekt till tiden. Vi börjar undersöka slicer-effekten genom att skapa en ny live_loop i en tom buffer. Vi använder ett trumkomp (:loop_breakbreat) som bas:

use_bpm 120

live_loop :breakbeat do
 sample :loop_breakbeat, beat_stretch: 4, amp: 2
 sleep 4
end

Det borde nu låta lika som i videon nedan. Vi använder den röda färgen för att indikera volymen och i det här exemplet borde volymen vara på max.

Nu lägger vi till slicer-effekten med hjälp av with_fx. Om du inte minns hur man använder effekter kan du pigga upp minnet här: Efektit.

use_bpm 120

live_loop :breakbeat do
 with_fx :slicer do
  sample :loop_breakbeat, beat_stretch: 4, amp: 2
  sleep 4
 end
end

Nu låter effekten lite väl dramatisk, eller hur? Vi måste justera den lite. De viktigaste parametrarna är phase, wave och mix. Phase påverkar hur ofta vågen som bearbetar volymen återkommer och standardvärdet är 0.25, vilket betyder att slicer-effekten återkommer på varje 1/16 not. Därför lät exemplet så hektiskt!

Slicer-effekten kan modulera volymen genom att använda fyra olika slags vågor: (wave): 0 (saw/såg), 1 (pulse/puls), 2 (triangle/triangel) och 3 (sine/sinusvåg). Om du inte ändrar dem använder slicer värdena wave: 1, phase: 0.25, mix: 1. Bilden nedan visar hur de olika vågorna ser ut och hur de förstärker eller förminskar ljudstyrkan.

Vi provar att ändra vågen till en “sågvåg” (wave: 0), då ljudet blir mjukare och mindre abrupt.

use_bpm 120

live_loop :breakbeat do
 with_fx :slicer, phase: 0.25, wave: 0, mix: 1.0 do
  sample :loop_breakbeat, beat_stretch: 4, amp: 2
  sleep 4
 end
end

Vi ändrar perioden (phase: 0.5) och byter vågtypen till puls (wave: 1):

Vi håller perioden som förut och ändrar vågens form till triangulär (wave: 2):

Såhär är det lätt att skapa rytm och varians till t.ex. vanliga trumkomp och inget hindrar dig att använda slicern med synthar! Det sista slicer-exemplet använder en längre period (phase) med slicer.

use_bpm 120

live_loop :breakbeat do
 with_fx :slicer, phase: 1.75, wave: 0, mix: 1.0 do
  sample :loop_garzul, beat_stretch: 16, amp: 1
  sleep 16
 end
end

live_loop :beep do
 with_fx :reverb, room: 0.9 do
  with_fx :slicer, phase: 1, wave: 1, mix: 1.0 do
   synth :hoover, note: [:Db4, :G3, :Bb3, :F4].ring.tick, attack: 2, release: 4, amp: 0.5
   sleep 6
  end
 end
end

live_loop :kick do
 sample :bd_haus
 sleep 4
end