Avancerade teman

Egna samples

Sonic Pi kommer med ca 164 ljudsamples som du kan använda fritt i dina stycken, men du kan också använda dina egna. Så du kan till exempel speaĺa in gitarr - eller pianoinspelningar och använda dem i din låt om du följer de här instruktionerna.

Först måste du ha dina inspelningar i WAV-format i en mapp på din dator. Exemplen vi använder nu är från ett paket Mehackit har samlat ihop som heter Solenoid Samples 1. Du kan ladda ner paketet här. Paketet innehåller sammanlagt 14 samples som spelades in under en workshop Mehackit arrangerade våren 2016.

När du har laddat ner paketet och packat upp dem i en mapp måste du kolla upp mappens hela namn. Till exempel om du packade upp filerna i en mapp på ditt skrivbord som heter ‘Samples’ är hela namnet antagligen något åt det här hållet:

Kom ihåg att byta ut ‘sam’ till ditt eget användarnamn, om du använder namnen ovan. Paketet innehåller följande ljudfiler:

hit_1.wavhit_7.wav (percussions) och loop_1.wavloop_7.wav (trumkomp som rekommederas att spelas med beat_stretch).

Nu kan du spela ljuden i paketet direkt med kommandot sample. Kom ihåg att använda hela namnet på filen.

sample "/Users/sam/Desktop/Samples/loop_1.wav", amp: 1.5

Om namnet på filen är rätt, borde du höra ljudfilen loop_1.wav spelas när du kör programmet. Så här kan du väldigt simpelt hänvisa till vilken fil som helst (i WAV-format) på din hårddisk och spela den. I nästa exempel vill vi skriva hela namnet bara en gång och sedan använda endast filnamnet för att spela samplen. Först sparas hela namnet i en variabel, som sedan ges som parameter till kommandot sample. Efter det kan man ge samplets namn som en annan parameter till sample.

Den här kodbiten hjälper dig att förstå hur t.ex sample “loop_4.wav” spelas med sample-kommandot. Vi börjar med att göra en variabel som heter solenoids (dit vi sparar hela namnet) och använder den och hänvisningen till “loop_4” som i det här exemplet:

solenoids = "/Users/sam/Desktop/Samples/"
use_bpm 110

live_loop :solenoid1 do
 sample solenoids, "loop_4", beat_stretch: 4, amp: 2
 sleep 4
end

Programmet borde nu spela loop_4.wav i en loop.

Nu kan du fritt blanda dina egna samples med dem från Sonic Pi. Prova till exempel det här exemplet, där egna och förinstallerade samples spelas i fyra olika live_loops. Obs! I live_loopen :solenoid2 används variabeln samplename för att spara en slumpmässig hänvisning till hit_1.wavhit_7.wav.

solenoids = "/Users/sam/Desktop/Samples/"
use_bpm 110

live_loop :solenoid1 do
 sample solenoids, "loop_4", beat_stretch: 4, amp: 2
 sleep 4
end

live_loop :kick do
 sample :bd_haus, rate: 0.8, amp: 2
 sleep 1
end

live_loop :solenoid2 do
 samplename = ["hit_1", "hit_2", "hit_3", "hit_4", "hit_5", "hit_6", "hit_7"].choose
 time = [0.25, 0.5, 0.75].choose
 sample solenoids, samplename, amp: 1.5, rate: 2, pan: rrand(-0.8, 0.8)
 sleep time
end

with_fx :reverb do
 live_loop :solenoid3 do
  sleep 2
  sample solenoids, "hit_6", rate: (ring 0.5, 0.55, 0.6, 0.65).tick, amp: 1.5
  sleep 2
 end
end