Spela in din låt

Spela in din låt

När du är klar med din låt, är det nästa naturliga steget att spela in och publicera den! Vi går först igenom hur du kan spela in din låt med Sonic Pi:

När du är klar med inspelningen är din låt klar för att spelas eller publiceras (om du vill dela den med dina vänner i t.ex. SoundCloud). Vi rekommenderar att du bearbetar filen före publicering, så att den låter mera professionell! Du kan göra det t.ex. med programmet Audacity, som är ett program designat för inspelning och bearbetning av ljud. Du kan ladda ner Audacity (Windows, OS X ja Linux) här: http://www.audacityteam.org/download/.

Audacity: Avlägsna tystnaden

I början av ljudfilen finns det oftast extra tystnad när du spelar in din låt med Sonic Pi. Om tystnaden inte är önskvärd lönar det sig att avlägsna den på följande sätt. Öppna först låtens ljudfil med Audacity (“File / Open”, svenska “Fil / Öppna”). När du har öppnat filen borde det se ut ungefär såhär:

Välj ett verktyg med namnet “Truncate Silence” (Typisk tystnad) från Effect - menyn

Mata in följande värden:

Tryck på ‘OK’.

Nu borde tystnaden vara mycket kortare.

Audacity: Normalisering

Om ljudfilen ljuder för tyst jämfört med resten av låtarna lönar det sig att överväga att “normalisera” den. Normalisering gör låten så högljudd som möjligt utan att skada ljudkvaliteten. Ofta lönar det sig att normalisera din musik, men om din låt är t.ex. lugn ambient- musik kan det löna sig att inte göra nästa steg.

Välj verktyget “Normalize” i “Effect”-menyn.

Mata in följande värde:

Kolla att de två översta boxarna är checkade och tryck på “Ok”. Om du vill ha en tystare nivå för volymen kan du också använda ett tystare värde (t.ex. -4.0).

Efter normaliseringen borde vågens “spetsar” vara högre, vilket betyder att volymen är högre.

Audacity: Spara en MP3-fil

Nut ska vi spara filen. Om du t.ex. vill spara din låt i MP3-format, öppna menyn “File” och välj “Export Audio”.

Fönstret som öppnas innehåller en “Format”-meny där du kan välja filtypen MP3. I filtypens inställningar kan man välja något “Preset”. T.ex. med följande inställningar får du en fungerande MP3-fil:

Nu måste du mata in namnet på din ful i fältet “Save As” och trycka på “Save”. Nu borde du ha en MP3-fil av din låt som du kan dela med dina vänner eller förflytta till t.ex. din mobiltelefon!

Så här lätt är det, och nu kan du spela in dina Sonic Pi-låtar och publicera dem på nätet!