in english suomeksi norsk korean français español català japanese chinese(trad) chinese(simplified) davvisámegiella

Toner, ackord och skalor

Toner, ackord och skalor

Ibland kan det vara svårt att komponera med Sonic Pi, eftersom du inte nödvändigtvis vet hur du t.ex borde utveckla melodin eller hur tonen 60 eller :C3 låter. Du kan använda ett vanligt instrument som hjälp eller t.ex. ett virtualpiano, som du kan använda i webbläsaren för att snabbt prova olika melodier. Du kan välja tonart i menyn för att se vilka toner passar i tonarten ifråga.

Välj skala:
Register [C3-B5]

Audio Synthesizer, skapad av Keith William Horwood

Vilka toner och ackord lönar det sig att spela?

Som musiker kan du naturligtvis spela vilka toner eller ackord du vill. Till frågan i rubriken finns det inga rätt eller fel svar, och dissonans eller “oväsen” hör hemma i din låt om du vill så. Det finns vissa regler för hur du kan komponera “harmonisk” musik.

Om din komposition är i någon speciell tonart som t.ex. C-dur, kan du använda vissa toner och ackord som låter bra i din låt. Nedan har du en tabell på vilka toner och ackordföljder låter bra ihop. Här kan du bekanta dig bättre med ackordföljder: lotusmusic.com/chord-progression-map.html

Vanliga ackordföljder i dur I - IV - V I - VI - IV - V II - V - I
Dur Ton I II III IV V VI
C chord(:C, :major7) chord(:D, :minor7) chord(:E, :minor7) chord(:F, :major7) chord(:G, "7") chord(:A, :minor7)
Db chord(:Db, :major7) chord(:Eb, :minor7) chord(:F, :minor7) chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, "7") chord(:Bb, :minor7)
D chord(:D, :major7) chord(:E, :minor7) chord(:Gb, :minor7) chord(:G, :major7) chord(:A, "7") chord(:B, :minor7)
Eb chord(:Eb, :major7) chord(:F, :minor7) chord(:G, :minor7) chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, "7") chord(:C, :minor7)
E chord(:E, :major7) chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, :minor7) chord(:A, :major7) chord(:B, "7") chord(:Db, :minor7)
F chord(:F, :major7) chord(:G, :minor7) chord(:A, :minor7) chord(:Bb, :major7) chord(:C, "7") chord(:D, :minor7)
Gb chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, :minor7) chord(:Cb, :major7) chord(:Db, "7") chord(:Eb, :minor7)
G chord(:G, :major7) chord(:A, :minor7) chord(:B, :minor7) chord(:C, :major7) chord(:D, "7") chord(:E, :minor7)
Ab chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, :minor7) chord(:C, :minor7) chord(:Db, :major7) chord(:Eb, "7") chord(:F, :minor7)
A chord(:A, :major7) chord(:B, :minor7) chord(:Db, :minor7) chord(:D, :major7) chord(:E, "7") chord(:Gb, :minor7)
Bb chord(:Bb, :major7) chord(:C, :minor7) chord(:D, :minor7) chord(:Eb, :major7) chord(:F, "7") chord(:G, :minor7)
B chord(:B, :major7) chord(:Db, :minor7) chord(:Eb, :minor7) chord(:E, :major7) chord(:Gb, "7") chord(:Ab, :minor7)
Vanliga ackordföljder i mol I - VI - VII I - IV - VII I - IV - V I - VI - III - VII II - V - I
Moll ton I II III IV V VI VII
Cm chord(:C, :minor7) chord(:D, "m7-5") chord(:Eb, :major7) chord(:F, :minor7) chord(:G, :minor7) chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, "7")
Ddm chord(:Dd, :minor7) chord(:Eb, "m7-5") chord(:E, :major7) chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, :minor7) chord(:A, :major7) chord(:B, "7")
Dm chord(:D, :minor7) chord(:E, "m7-5") chord(:F, :major7) chord(:G, :minor7) chord(:A, :minor7) chord(:Bb, :major7) chord(:C, "7")
Ebm chord(:Eb, :minor7) chord(:F, "m7-5") chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, :minor7) chord(:B, :major7) chord(:Db, "7")
Em chord(:E, :minor7) chord(:Gb, "m7-5") chord(:G, :major7) chord(:A, :minor7) chord(:B, :minor7) chord(:C, :major7) chord(:D, "7")
Fm chord(:F, :minor7) chord(:G, "m7-5") chord(:Ab, :major7) chord(:Bb, :minor7) chord(:C, :minor7) chord(:Db, :major7) chord(:Eb, "7")
Gbm chord(:Gb, :minor7) chord(:Ab, "m7-5") chord(:A, :major7) chord(:B, :minor7) chord(:Db, :minor7) chord(:D, :major7) chord(:E, "7")
Gm chord(:G, :minor7) chord(:A, "m7-5") chord(:Bb, :major7) chord(:C, :minor7) chord(:D, :minor7) chord(:Eb, :major7) chord(:F, "7")
Abm chord(:Ab, :minor7) chord(:Bb, "m7-5") chord(:B, :major7) chord(:Db, :minor7) chord(:Eb, :minor7) chord(:E, :major7) chord(:Gb, "7")
Am chord(:A, :minor7) chord(:B, "m7-5") chord(:C, :major7) chord(:D, :minor7) chord(:E, :minor7) chord(:F, :major7) chord(:G, "7")
Bbm chord(:Bb, :minor7) chord(:C, "m7-5") chord(:Db, :major7) chord(:Eb, :minor7) chord(:F, :minor7) chord(:Gb, :major7) chord(:Ab, "7")
Bm chord(:B, :minor7) chord(:Db, "m7-5") chord(:D, :major7) chord(:E, :minor7) chord(:Gb, :minor7) chord(:G, :major7) chord(:A, "7")